Copyright

 

Nederlands

Engels

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van FMRadio.nl.

Gebruiksvoorwaarden
Deze website is bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren zonder schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheid
De website van FMRadio.nl is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kan FMRadio.nl hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. FMRadio.nl kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de er in opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook.

Verwijzingen naar andere sites
FMRadio.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt wordt. Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan. Mocht U evenwel technische problemen vaststellen of bedenkingen hebben bij de inhoud van die sites, dan kan U dat melden, wij nemen meteen maatregelen om de betreffende links aan te passen of te verwijderen.

Copyright
All rights reserved. No part of this website may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted or utilized in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, microfilm, internet or otherwise, without permission in writing from FMRadio.nl.

Conditions of use
Information on this site has been posted with the intent that it be readily available for personal and public non-commercial use. Without written permission it is not allowed to use any information of this website for commercial purpose.

Disclaimer
The website of FMRadio.nl was compiled with the greatest possible care. If the website should contain any errors, FMRadio.nl cannot be held responsible. No rights can be derived from possible inaccuracies or errors. Furthermore FMRadio.nl cannot be held responsible should a person making use of this site or the links contained in it suffer loss or damage of whatever type or extent.

Links
FMRadio.nl is not responsible for the content of websites entered by means of a link from this site. Such connections to other external sources of information are provided purely for purposes of information and no warranty is given as to the contents or existence thereof. If you encounter any problems of a technical nature or regarding the content of these sites, we would be most grateful if you would let us know, so that we can take all necessary steps to remove these links.
Ontvang zónder antenne via het web wat je maar wilt met je eigen PC via
FMRadio.nl


Terug naar boven

Home     Sitemap     Copyright

Copyright 2004 FMRadio.nl©